Over Ons

Het rendement van de pluimveehouder staat of valt met de kwaliteit van de productieomgeving. Het hoogste rendement behaalt u in een stal die aan de hoogste eisen voldoet. Dat vraagt om een integrale oplossing. Om één leverancier die als total supplier opereert. Een partner die een oplossingsgerichte aanpak en een echte toegevoegde waarde biedt: kennis en internationale ervaring. Hiervoor moet u bij VDL Agrotech zijn. De kracht van een integrale oplossing VDL Agrotech ontwerpt en realiseert volledige stalconcepten die zijn afgestemd op specifieke lokale eisen en klimaten. In deze concepten gebruikt VDL Agrotech oplossingen die het bedrijf zelf produceert, waaronder voer- en drinkwatersystemen, klimaatcontrolesystemen, verwarming en koeling en complete prefab stallen. Kennis is daarbij de toegevoegde waarde van het bedrijf. VDL Agrotech is niet alleen een specialist in technologische zin. De missie sterkt verder: VDL legt samen met zijn klanten de basis voor een goed rendement. Hogere productieniveaus Goede resultaten zijn ook het uitgangspunt bij nieuwe oplossingen zoals de kettingvoersystemen en matrix hanenvoersystemen van VDL Agrotech. Door onderzoek naar de groei en ontwikkeling van kuikens en hennen worden deze systemen in nauwe samenwerking met fokorganisaties voortdurend verbeterd. Dat resulteert in een optimale voerconversie: een lagere kostprijs en een hogere productie. Door deze vooruitstrevende aanpak zijn de systemen van VDL Agrotech inmiddels wereldwijd bekend. Ook voor vleeskuikens heeft VDL Agrotech een concept dat wereldwijd verkocht wordt en uitstekende resultaten levert.
© 2019 Dutch Poultry Centre