De winnaars van de MVO Pluimvee Award, een stimuleringsprijs voor bedrijven uit de pluimveevlees- en eiersector, zijn TopKip en In Ovo. De prijzen zijn dinsdagmiddag 25 oktober 2011 door juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan uitgereikt op de LIV beurs in Hardenberg. De Award is dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een initiatief van het Productschap voor Pluimveevlees en –eieren in samenwerking met het Dutch Poultry Centre.

 

Een deskundige jury beoordeelde in totaal 8 inzendingen van uiteenlopende aard. De jury bestaande uit: Alexander Rinnooy Kan (SER), Renée Bergkamp (voorheen LNV), Aalt Dijkhuizen (WUR) en Bart Jan Krouwel (PPE), had een flinke kluif aan hun opdracht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich volgens Rinnooy Kan in de wijze waarop het bedrijf of het product omgaat met of een positieve bijdrage levert aan duurzaamheid van arbeid, milieu (waaronder energie, water en carbon footprint), diergezondheid en dierwelzijn of volksgezondheid. De duurzame of maatschappelijk verantwoorde onderneming streeft naar een balans tussen de drie P's: people – planet – profit. Oftewel: zorg voor mens, dier en milieu én voor de economische perspectieven van de sector.

TopKip kreeg de MVO Pluimvee Award in de categorie vleeskuikens voor hun Head Stunning systeem. Het positioneert vleeskuikens in anatomische conus en verdooft ze vervolgens individueel door middel van exact bepaalde hoeveelheid elektrische stroom (zonder gebruik van water) uitsluitend toegediend op de kop. De mate van verdoving is aan te passen aan de lokaal geldende regelgeving en/of Halal richtlijnen. Dit systeem kan naadloos geïntegreerd worden in conventionele slachtlijnen en veroorzaakt minder stress bij de dieren en leidt daardoor tot een betere product kwaliteit.

In-Ovo won de prijs in de categorie eieren met hun methode om het geslacht van kuikens op de negende dag van het broeden te kunnen bepalen. Het maakt gebruik van een optische scan die via een non-invasieve methode haantje van hennetjes kan onderscheiden. Al hoewel nog niet praktijk rijp, heeft de jury toch bepaald dat deze vinding zo van belang is dat het de prijs moest ontvangen. Het reduceert het aantal te doden ééndags kuikens in leg broederijen omdat de “haan-eieren” voor vaccin productie of andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit leidt bovendien tot een aanmerkelijke verbetering van de efficiency voor de gehele leg sector.

Grefte Vleeskuikens ontving de stimuleringsprijs voor het ontwikkelen van het Terra Sea PLUS stalconcept. Het maakt gebruik van slimme constructies waardoor de bouwkosten aanmerkelijk worden verlaagd. Door toepassing van zonne-energie is de stal energieneutraal. Dit maakt de stal weliswaar € 1,50 per dier duurder dan bij traditionele bouw. Omdat de energiekosten € 0,28 per dier per jaar lager zijn resulteert dit in een terugverdientijd van ruim 5 jaar.

De kandidaten


Vlnr: Paul Grefte (Grefte Vleeskuikens BV), Win van Stuyvenberg (TopKip), Alexander Rinnooy Kan (jury voorzitter) en Wouter Bruins (In Ovo)

Vlnr: Paul Grefte (Grefte Vleeskuikens BV), Win van Stuyvenberg (TopKip), Alexander Rinnooy Kan (jury voorzitter) en Wouter Bruins (In Ovo)

© 2021 Dutch Poultry Centre