DPC krijgt regelmatig vragen via de website. Soms zijn ze heel concreet of we hen in contact kunnen brengen met leveranciers. Deze vragen worden dan uitgezet naar de betreffende deelnemers groepen.

Maar steeds meer krijgen we de vraag of DPC kan ondersteunen in de oriëntatiefase op investeringsplannen in de pluimvee sector. Vaak heel basaal zoals verhoudingen in capaciteit tussen de verschillende schakels in de sector, maar soms ook heel diepgaand.
Een enkele keer mondt dat uit in een bezoek aan Nederland, soms met een groep maar nu kwam iemand uit Chad naar Nederland om kennis te maken met de praktische legpluimveehouderij. In het bezoek hebben we de nadruk gelegd op de praktijk en een aantal kernpunten besproken die van belang zijn als je een succesvol legpluimvee bedrijf wil beginnen. In die praktijk bezoeken kwam ook de meerwaarde van de verschillende toeleveranciers naar voren. Meedenken, gericht op problemen en vragen oplossen, was daarin een sleutelwoord.

DPC voorzitter Jan Wolleswinkel bezocht op uitnodiging van 27 tot 30 april de Agritech beurs in Tel

Aviv, die eens per drie jaar gehouden wordt. Een beurs met als aandachtsveld Agro, Voedsel, Water

en Technologie. Naast de bezoekers uit Israël waren met name gasten uit India, China en enkele

Afrikaanse landen ( Nigeria) zichtbaar aanwezig. De Nederlandse delegatie, georganiseerd door

Three4life, stond onder leiding van de heer Jan Hak. In nauw contact met de ambassade werd

ingespeeld op een goede presentatie van het Nederlandse bedrijfsleven door een oranje gekleurd

Holland Point op de beurs in te richten. Een aantal DPC leden was met eigen stands aanwezig, terwijl

anderen hun zakelijke belangen in Turn-key projecten van Israëlische ondernemingen hadden onder

gebracht.

 

Naast contacten op de beurs kreeg Jan Wolleswinkel op een door de ambassade georganiseerd

symposium gelegenheid de structuur en werkwijze van de Nederlandse pluimveesector uit te leggen.

Dit in relatie tot het thema “Vermindering van voedselverspilling”. Een thema met veel plantaardige

raakvlakken maar door de Nederlandse Pluimvee Keten ook goed vanuit de dierlijke benadering in te

vullen. Het produceren van diervoeders gebeurt in Nederland door efficiënt gebruik van grondstoffen

en gebruik van producten die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Vragen werden

met name gesteld over de wereldwijde exportpositie van de Nederlandse agribusiness in relatie tot

de grootte van ons land.

 

Israel

Tijdens VIV Asia 2015 organiseerden het Dutch Poultry Centre en VIV het Dutch Innovation Seminar. Het Seminar werd geopend door de heer Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam. Namens DPC trad Ruud Duijghuisen op als moderator. Het Dutch Innovation Seminar ontstond als vervolg op de zeer succesvolle Innovatie & Cocreatie bijeenkomst in november 2014. Een aantal DPC leden deelde hun visie en innovaties met bezoekers van VIV Asia.

De volgende bijdragen werden door de leden geleverd;

 • Transition to new broiler production systems, door Sander Lourens, Researcher Poultry Health, Wageningen UR Livestock Research
 • Informed decision-making in the modern hatchery, door Bouke Hamminga, Director international sales and business development, Pas Reform Hatchery Technologies
 • A turn-key delivered broiler farm: a logical link in an integrated chain, door Mari van Gruijthuijsen, Jansen Poultry Equipment
 • Feed poultry in Asia, door Jan Cortenbach, Chief Technical Officer, Wellhope - De Heus Animal Nutrition B.V.
 • Poultry manure processing, door Henk Haaring, General manager, Dorset Green Machines B.V
 • Precision Livestock Farming - animal as a sensor, door Simon Lague, Manager business development, Fancom B.V.
 • Food safety and security in broiler production, door Janjaap van der Mark, Regional Sales Manager Asia, Marel Stork Poultry Processing

 Aboutaleb

Na de opening van het Seminar bezocht de heer Aboutaleb een aantal leden van het Dutch Poultry Centre op de beursvloer van VIV Asia, o.a.: Marel Stork Poultry Processing, Ottevanger Milling, MOBA, Foodmate en Pas Reform Hatchery Technologies. Piet Simons overhandigde zijn boek 'Kippen" aan de Burgemeester.

 

Op 18 maart 2015 was de Hotraco Group gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre. Circa 50 gasten maakten gebruik van de uitnodiging.
Na de gastvrije ontvangst met koffie en de traditionele Limburgse Vlaai, heette de voorzitter van DPC, Jan Wolleswinkel, iedereen van harte welkom.

Hij bedankte de Hotraco Group voor de ontvangst en de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van dit bedrijf. Na een aantal huishoudelijk mededelingen gaf hij het woord aan Diederik Fetter, algemeen directeur van de Hotraco Group.

De heer Fetter zei vereerd te zijn dat er zoveel mensen van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt. Vervolgens gaf hij een toelichting op het bedrijf en haar activiteiten.
Bij de meesten zal vooral Hotraco Agri bekend zijn, dit onderdeel is ook het grootste onderdeel van de groep. Wat de meesten niet zullen weten is dat de Hotraco Groupo acht business units omvat t.w.:

 • Hotraco Agri
 • HG Industrial
 • HG Building Automation
 • Airtechnic Solutions
 • Mooij Agro
 • Hotraco Orti
 • HG Innovative Solutions
 • HG Ulfima

Hotraco werd in 1974 opgericht en heeft inmiddels 180 medewerkers. De omzet bedraagt 40 millioen euro, 80% hiervan gaat naar het buitenland.
De Hotraco Group heeft een aantal kerncompetenties waarbij centraal staat: betrouwbare, robuuste en klantspecifieke oplossingen.  Elke business unit heeft zijn eigen identiteit, gespecialiseerde process know how and software.

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en door ontwikkelen van systemen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de modernste technieken. Hiervoor is veel kennis in huis en waar nodig wordt dit ingehuurd. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Fortica, Fortica PC en Fortica Remote.
In 2014 was Hotraco winnaar van de VIV Innovation Award.

De Fetter maakt tenslotte gebruik om aandacht te vragen voor Alpe d’HuZes. Hij zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Mede namens DPC zal hij de uitdaging om naar boven te fietsen, dit jaar weer aangaan. Hij roept de aanwezigen op om als sponsor op te treden.

Nadat Jan Wolleswinkel de heer Fetter heeft bedankt voor de gastvrijheid en zijn inleiding, krijgen de aanwezigen een rondleiding door het bedrijf. Bij terugkomst waren de reacties voluit positief over hetgeen ze hadden gezien.

De avond werd besloten met een informeel samenzijn, waarbij de inwendige mens niet werd vergeten.

MarktcafeMarktcafe

Pitchen

‘Innovaties in de pluimveesector’ was het leidende thema van de eindejaarsbijeenkomst van DPC op de Venco Campus in Eersel. Het werd een goede en geëntameerde middag,  waar een geïnteresseerde groep leden op af was gekomen. Word het een aanzet tot happiness in het business model?

© 2020 Dutch Poultry Centre