Ridder Drive in Harderwijk was op 25 september j.l. gastheer voor het marktcafé van Dutch Poultry Centre. Voor de vele aanwezigen was het een echte openbaring met welke precisie en nauwgezetheid men daar ontwikkelt en produceert.

Na een inleidend verhaal van Arne van 't Oor, werden we in kleine groepjes door de productie geleid.

Men produceert aandrijfsystemen voor ventilatie, het hijsen van toepassingen en de bediening van huisvesting en nesten. Alle onderdelen worden in eigen huis gemaakt. De zorgvuldigheid die we konden aanschouwen staat borg voor een enorme precisie.

Na de rondgang was er opnieuw gelegenheid voor onderling contact. er werd nog lang nagepraat over de unieker en onderscheidende producten en productieprocessen van dit bedrijf.

 

Op woensdag 25 september a.s. vindt er wederom een marktcafé plaats op bedrijfslocatie. Dit maal is  Ridder Drive System de gastheer en zet deze de deuren wagenwijd open voor Dutch Poultry Centre. Ridder Drive Systems te Harderwijk ontwikkelt, produceert en verkoopt een compleet assortiment elektromechanische aandrijfsystemen voor het bewegen van luchtramen, schermen, kleppen, verwarming en voederlijnen in met name de agrarische sector. Zij opereren wereldwijd als toonaangevende marktpartij en onderscheiden zich door productinnovatie, betrouwbaarheid en service. Ridder Drive Systems is een succesvol familiebedrijf wat dit jaar 60 jaar  bestaat. Naast een presentatie die gegeven gaat worden door de heer Arne van ’t Oor,  Global Sales Manager Intensive Livestock and Crop Storage, krijgt u ruimschoots de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de moderne fabriek in Harderwijk. U krijgt een professionele rondleiding door de fabriek, waarbij er uitgebreid stil wordt gestaan bij het moderne productieproces van de aandrijfsystemen. Ridder Drive Systems gebruikt ook het marktcafé om een nieuwe innovatieve aandrijving te introduceren die speciaal is ontwikkeld voor de intensieve veehouderij en gewasbewaring. Tenslotte is uiteraard ook gedacht aan de inwendige mens. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u uitgebreid netwerken. U bent van harte welkom op 25 september 2013 vanaf 16.00 uur aan de Lorenzstraat 36 te Harderwijk.  Om ca. 16.30 uur zal het programma starten. De afsluiting is rond 20.00 uur.

 

 

Op 21, 22 en 23 mei 2013 heeft  Dutch Poultry Centre  samen met  circa 20 DPC leden deelgenomen aan VIV Russia 2013. 
Het enthousiaste DPC team bestond uit Irina Tutert en Katerina Koren.  Door middel van brochures over DPC en haar leden, een videofilm , mondelinge voorlichting  en de Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” werd  “The Dutch Approach” onder de aandacht van de Russische bezoekers gebracht. 

De Masterclass “Dutch Best Practices for the Russian Poultry Chain” was gehouden op de eerste beursdag. Tijdens deze praktische Masterclass hebben  de DPC leden Hatchtech, De Heus, Plumex, Intracare en Meyn  de stappen van de poultry productieketen gepresenteerd aan de Russische aanwezigen  en ze voorzien van praktische tips en adviezen. Aansluitend op de DPC Masterclass  vond een receptie plaats , waarbij de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Moskou en Russische en Nederlandse bedrijfsleven aanwezig waren. Op de beurs werd  een DPC Russia Business Helpdesk  officieel geopend. DPC Business Helpdesk voorziet leden van advies, praktische tips over het zakendoen in Rusland en relevante marktinformatie.   

Voor de VIV Russia heeft DPC in samenwerking met de Nederlandse Ambassade de brochure “Holland@VIV Russia 2013” uitgegeven waarin alle Nederlandse deelnemers gepresenteerd waren.

Tijdens VIV Russia 2013 werd een informele meeting belegd tussen Irina Tutert  en de president van de Russian Poultry Union, Vladimir Fisinin, waarbij gezamenlijke initiatieven voor de toekomst werden besproken.   Ook werden heel wat contacten gelegd met het Russische bedrijfsleven en vragen beantwoord. 

Met veel plezier kunnen we terug kijken op  drie succesvolle dagen op de VIV Russia 2013 in Moskou!

De Nederlandse pluimveesector neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde producten serieus. Het neemt het voortouw in het zoeken naar nieuwe productie methoden waar volop aandacht is voor dierwelzijn, milieu, afbouw van het gebruik van antibiotica èn economie. Deze conclusie mag worden getrokken na afloop van het Nationaal Pluimveecongres 2013.

 “Laten we trots zijn op de Nederlandse landbouwsector, deze geniet international hoog aanzien en is niet voor niets het op één na grootste exportland in de wereld. Laten we die grote kracht benutten om dat aanzien te behouden door mee te bewegen met de vraag van de markt,” zo begint Staatssecretaris Sharon Dijksma haar speech voor een groot gezelschap, aanwezig op het Nationaal Pluimveecongres 2013. Dit congres werd op 15 mei in hotel Van der Valk in Duiven gehouden en georganiseerd door Dutch Poultry Centre en het Productschap voor Pluimvee en Eieren met financiële steun van de Rabobank.

“De wereldbevolking groeit naar verwachting tot 9 miljard mensen in 2050, waardoor de vraag naar vlees en eieren zal blijven stijgen. Maar de consumenten van morgen willen bovendien dat hun voedsel duurzaam geproduceerd wordt en vooral veilig is,” zo benadrukt Dijksma. Ze looft de pluimveesector om haar aanpak van de antibiotica reductie. Door nu al met een reductie van 50% voor te liggen op het met de overheid afgesproken doel, zal een reductie van 70% in 2015 geen utopie meer zijn. De intensieve samenwerking met de dierenbescherming, milieu organisaties en de supermarkten hebben reeds tot een opmerkelijke vooruitgang geleid op het gebied van duurzame productie. De pluimveehouderij is volgens Dijksma koploper in de agro-industrie wat betreft duurzaamheid. De overheid zal in het vervolgtraject constructief meewerken en meer geld beschikbaar stellen voor innovatief duurzaamheidsonderzoek waar een deugdelijk verdienmodel voor de producenten aan ten grondslag moet liggen.

 

Eenheid bewaren

Voordat Dijksma het woord kreeg wees Bart Jan Krouwel, voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, in zijn openingstoespraak de aanwezigen op het belang van een goede samenwerking tussen alle geledingen in de sector. Fraude zaken en overtredingen van dierwelzijn en milieu regels passen niet in een positieve beeldvorming. De strijd om de gunst van de consument is al zwaar genoeg en daarom moeten we de eenheid binnen de geledingen behouden. Het is daarom naar zijn mening bijzonder teleurstellend dat de overheid de productschappen wil opheffen, ondanks de in Den Haag gerezen twijfel of dat plan nou echt wel zo goed is. Intussen blijven veel gevoelige dossiers liggen en wordt de voortgang in de ontwikkeling van duurzaam produceren vertraagd.

Intussen blijft de pluimveesector samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zoeken naar de beste methode om aan de wens van de consument van morgen tegemoet te komen. Marc Jansen, directeur van het CBL, sprak zijn waardering uit voor de flexibiliteit waarmee de sector mee beweegt in de veranderende marktomstandigheden. In 2005 is de laatste supermarkt overgestapt op de verkoop van uitsluitend niet-kooi-eieren. De variatie in het schap is in middels groter geworden. Een zelfde ontwikkeling zullen we zien in het aanbod van pluimveevlees. Er is onder druk van de markt gekozen om in de toekomst uitsluitend nog vlees van langzaam groeiende kippen (50gr./dag) in het schap te leggen. De Kip van Morgen moet bovendien vrij van antibiotica zijn, voldoen aan dierwelzijnsnormen en niet te belastend zijn voor het milieu. Hij is het met Dijksma eens dat het vertrouwen van de consument ten aanzien van voedselveiligheid en productiemethoden teruggewonnen moet worden. Maar hij vraagt zich tegelijk af hoe dat moet, wetende dat ngo’s, onder de noemer van vrijheid van meningsuiting, allerlei onzin mag verkondigen en daarbij ook nog serieus genomen worden ook.

 

Duurzaam produceren kan!

Het onderzoek naar nieuwe productiemethoden in de pluimveehouderij gaat voorspoedig, zei Imke de Boer, professor Dierlijke Productie System aan de WUR in Wageningen. Naast nieuwe huisvestingssystemen wordt veel aandacht besteed aan fokkerij en voeding. Op die manier moet een antwoord gevonden worden op de vraag hoe een langzamer groeiend vleeskuiken economisch kan worden gehouden. De oplossing ligt volgens De Boer waarschijnlijk in het naar behoefte verstrekken van minder eiwit- en energierijk (duur) voer. Precisievoeding en het vinden van nieuwe eiwitbronnen, zoals larven van de soldaatvlieg, kunnen een uitkomst bieden. Maar de sector zal ook veel meer aandacht moeten besteden aan het vakmanschap van de pluimveehouder zelf, gezien het feit dat er nog veel te grote verschillen bestaan tussen de onderlinge prestaties.

Pluimveehouder en LTO voorman Noud Janssen is het daarmee eens. Hij onderstreepte dat er nog ruimte voor verbeteringen is. “In de laatste jaren hebben we ons moeten aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. Doordat we in staat zijn om die veranderingen te vertalen in nieuwe productiemethoden is onze pluimvee productie al duurzaam. Maar in samenwerking met de partners in de voedselketen kunnen en moeten we nog een aantal grote stappen maken. We lopen voorop in Europa en hebben daardoor hogere productiekosten dan onze collega’s in de rest van de EU, en toch kunnen we concurrentie nog de baas blijven door een betere opbrengst te genereren.

Het is nu zaak volgens Janssen om deze prestaties uit te dragen. “De Nederlandse overheid heeft in haar beleid een aantal topsectoren benoemd, waaronder de tuinbouw en agri- food sectoren. Daardoor is er ruimte voor een op de toekomst gericht beleid, en daar kunnen we profeit van hebben.”

 

Niet noodzakelijk duurder

“Duurzaam produceren is niet per definitie duurder!” Met deze woorden gaf Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank, aan dat het tijd wordt om oude denkwijzen te herzien en mee te gaan met veranderingen die zich in de maatschappij voltrekken. In de landbouw was lange tijd het credo: Produceren en verkopen wat je hebt. Maar de markt is veranderd en tegenwoordig moet je hebben wat je kunt verkopen. We weten dat de wereldbevolking gaat toenemen, maar met die toename zien we ook meer mensen in miljoenensteden gaan wonen, ver van waar voedsel wordt geproduceerd. Die consumenten gaan wellicht meer verdienen, maar zeker eisen stellen aan de kwaliteit van hun voedsel. En daar moet je vandaag al op inspelen,” zegt Huirne. De Nederlandse agro-sector is export gericht en staat bekend om de kwaliteit van de producten. We zijn innovatief en vaak de concurrentie een stap voor. Dat is de reden waarom we op de wereldmarkt mee kunnen doen. De mogelijkheden zijn groot en de kansen die geboden worden moeten we benutten, en dat kan door goed te luisteren naar de markt en het hanteren van geaccepteerde efficiënte productie methoden.

Waarnemend DPC voorzitter Jan Wolleswinkel sloot het congres af met een korte samenvatting van de inleiders en benadrukte daarbij de woorden van de verschillende sprekers dat de pluimveesector meer eenheid moet tonen en met één geluid naar buiten treden. Er is reeds veel bereikt in het kader van duurzaam produceren maar er kunnen nog flink wat stappen worden gezet door beter vakmanschap, kennisoverdracht en samenwerking.

De presentaties en teksten vindt u op: http://www.pluimveecongres.nl/

 

Het DPC Marktcafé vond op 20 maart jl. een prachtige locatie aan de Volzeler Feldweg in het Duitse Emlichheim. Hier kwamen een groot aantal leden samen om kennis te nemen van het nieuwe slachtkuikenbedrijf van Klaas Knol, verkoopleider pluimvee voor Agrifirm in Duitsland. Het is niet zo maar een bedrijf, maar een bedrijf met een bijzonder concept: Optima Vita, of wel ‘het beste leven’.

Bij afwezigheid van voorzitter Jos Ramekers heette Jan Wolleswinkel veel leden van DPC welkom op het eerste Marktcafé van 2013. Hij bedankte Agrifirm voor de gastvrijheid en wees de leden op de gewijzigde datum van het pluimveecongres. Doordat staatssecretaris Dijksma op de eerder bepaalde datum (24 april) niet beschikbaar was maar toch graag haar verhaal wilde doen is besloten uit te wijken naar 15 mei.

De bijeenkomst kreeg zijn vervolg met een introductie over Agrifirm, door Ben van Raaij. Hij zette uiteen welke ontwikkelingen het bedrijf, wat tot stand is gekomen door een fusie tussen Agrifirm (CLM) en CHV, door heeft gemaakt om van een nationale naar een internationale onderneming te groeien. Het coöperatieve bedrijf, met ongeveer 20.000 leden, heeft vestigingen in grote delen van West, Noord en Oost Europa als ook in China. Het houdt zich vooral bezig met de productie van diervoeders, landbouwgewassen en de verkoop van landbouwwerktuigen en -benodigdheden. Er werken 3000 mensen en de jaaromzet is 2,3 miljard Euro.

 

Uit de dop in de stal

Na van Raaij gaf Klaas Knol een toelichting op de totstandkoming van zijn bedrijf en het Optima Vita concept. Zijn keuze voor een plek in Duitsland, net over de grens bij Coevorden, heeft naar zijn zeggen vooral te maken met beschikbaarheid van grond, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het partnerschap met een naburige Duitse rundveehouder.  De bouw van de stallen is tamelijk onorthodox verlopen, doordat vanwege subsidie de zonnepanelen voor een bepaalde datum geplaatst moesten zijn. Daardoor werden eerste alle spanten en dakbeschotten van de vijf stallen geplaatst zodat de zonnepanelen op tijd hun plek konden krijgen. De muren en de rest volgde daarna en vormen nu samen met het dienstgebouw een modern complex voor de productie van 2,25 miljoen kuikens per jaar.

Het innovatieve van het Optima Vita concept zit in de manier waarop de kuikens worden gehouden. Ze komen als broedei binnen en worden op het bedrijf in Hatchtech broedmachines gelegd en voorgebroed. Na deze pre-care periode van18 weken gaan de eieren na het schouwen op broedladen de high-care fase in. Deze bestaat uit een verblijf van 13 dagen in een (vloer-)verwarmde stal met een systeem vergelijkbaar aan de Patio van Vencomatic, waarbij de kuikens in de stal uit het ei komen en direct toegang tot water en voer hebben.  Na 13 dagen gaan de kuikens naar de Living, waar ze blijven tot ze hun slachtgewicht hebben bereikt. Het overplaatsen van de kuikens gebeurt met behulp van een speciaal voor dat doel ontwikkelde transportband.

 

Duurzaam systeem

Doordat de kuikens op het bedrijf uit het ei komen boven een verwarmde strooiselvloer en onmiddellijk voer en water ter beschikking hebben krijgen ze een optimale start. De ideale leefomgeving zorgt voor gezonde dieren die op een efficiënte en duurzame manier kunnen opgroeien.  Door gebruik te maken van zonne-energie, kuiken warmte, vloerverwarming en led verlichting blijft de energie rekening laag.

De rondgang door de stallen riep bewondering op bij de leden van het DPC en gaf voer voor discussie.

De bijeenkomst werd afgesloten op de Duitse gastvrije manier, met een drankje en een halve haan met ‘beilagen’.

© 2020 Dutch Poultry Centre