VIV China; Start van een extra impuls voor de Nederlandse Pluimvee industrie
Dutch Poultry Center en VIV hebben de handen ineen geslagen om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van uw business in of met China. Dat u zakelijk met China op de een of andere manier te maken krijgt kunnen we met een flink stuk zekerheid wel vaststellen.
Om u een stuk verder te helpen werken DPC en VIV aan een reeks diensten om u te begeleiden naar succes in China. Dat geldt zowel voor bedrijven die er al actief zijn als voor bedrijven die de stap nog willen gaan maken.
Is het wellicht iets voor uw bedrijf? Reageer zoals onderaan dit bericht is vermeld.

10 november; Kennis en Innovatiebijeenkomst DPC

Serving the poultry planet. Dat is het motto van Dutch Poultry Centre. Dat doen we door imagoversterking en community vorming, maar ook door het bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie in de pluimveeketen. We willen onze deelnemers graag helpen bij het tot stand komen van (gezamenlijke) innovatietrajecten en het mobiliseren van daarvoor nodige kennis. Dutch Poultry Centre heeft dit jaar nog subsidiemiddelen beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarom organiseren we op 10 November in het Forum gebouw op de Campus van Wageningen UR (Droevendaalsesteeg 2, Wageningen) van 14.00 tot 18.00 uur een Kennis- en innovatiedag. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Op basis van een voor inventarisatie hebben we een aantal actuele thema’s gekozen waarmee we op die dag aan de slag gaan.
U kunt kiezen voor deelname aan één van de volgende innovatieworkshops:

  1. Carbon footprint als kans voor de pluimveeketen,
  2. Preventie van verenpikken,
  3. Bloedluizen de wereld uit,
  4. Naar een minimaal antibiotica gebruik,
  5. Productdifferentiatie in eieren,
  6. Opleiding en scholing van personeel,
  7. Het energieproducerend pluimvee bedrijf,
  8. Productdifferentiatie in vlees.

Elk thema zal in groepjes van geïnteresseerde bedrijven en met ondersteuning van een specialist en een procesbegeleider verder worden uitgediept. Doelstelling hierbij is te komen tot de aanzet van enkele mooie innovatietrajecten waarvan u als potentiële participant profiteert!
Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst 14.00-14.30
Uitdagingen in de pluimveehouderij 14.30-15.00
Parallel workshops 15.00-16.45
Plenaire terugkoppeling van resultaten 16.45-17.15
Informeel samenzijn met een hapje eten 17.15-18.15

Tijdens een groot congres in Beijing gaven Jan Kortenbach (De Heus - China) en Andries de Vries (DPC) samen een presentatie over de vleeskuikensector in de EU en de prestaties van de Nederlandse pluimvee industrie. Andries de Vries deed tevens een verkenning van de export kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, o.a. door gesprekken met de Nederlandse Landbouwraad dhr Henk van Duijn. Aansluitend werd ook een beurs bezocht en werd gesproken met bedrijven die er al actief zijn.

Meer hierover op het eerstkomende marktcafé op 16 juni a.s.

Samen met VNU-Exhibitions worden dan de kansen nader besproken en plannen ontvouwd.

Zie de agenda voor meer info en aanmelden (klik hier)

 

Global Service Initiative

During VIV Europe the Dutch poultry industry launched a new initiative to better serve the global poultry industry. Nearly all major international operating companies and institutes in the Dutch poultry industry joined forces participating in Dutch Poultry Centre. This network organization will strengthen the reputation of the Dutch poultry servicing industry all over the world.

© 2021 Dutch Poultry Centre