Op woensdag 19 september organiseert DPC een excursie naar Yangzhou vanuit Nanjing.
Mocht u, of één van uw collega’s, belangstelling hebben om deel te nemen, meldt dit dan snel op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wacht er niet mee want het aantal deelnemers is beperkt. We boeken op volgorde van aanmelding.

De heer Toen Ping Oey coördineert de reis en zorgt voor de nodige vertalingen.

Voorlopig programma (wijzigingen voorbehouden):

08.00 uur  vertrek van Intercontinental Hotel, Nanjing
10.00 uur  bezoek aan China Poultry Research Institute
               - research: zijn er mogelijkheden tot samenwerking?
               - China Poultry Magazine: is er mogelijkheid om artikelen van Nederland gepubliceerd te krijgen?
12.30 uur  lunch met vertegenwoordiger(s) stadsbestuur Yangzhou
14.00 uur  excursie naar Farm voor eendeneieren (met dubbele dooier)
16.00 uur  excursie naar Slender West Lake (info  http://www.cits.net/china-travel-guide/yangzhou/slender-west-lake.html )
18.00 uur  terugrit naar Nanjing
 
Kosten: aan deelnemers wordt een bijdrage van 25 Euro per persoon (voor transport) gevraagd.

Toen Ping Oey en Andries de Vries.

Mailadres voor aanmelden:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na 35 jaar maakt de CEO van familiebedrijf Colubris Cleantech ruimte voor nieuwe generatie. Oprichter Gertie van den Hurk draagt de rol van algemeen directeur, CEO, per 1 september over aan Frank Tillmann. Hijzal zich niet meer richten op het dagelijks bestuur, maar blijft zich als ondernemer/eigenaar van Colubris Cleantech bezighouden met de verdere groei van de onderneming. Hij bereikte onlangs de leeftijd van 65 en vindt dat het tijd is voor een nieuwe generatie leiders, zodat opgebouwde kennis en gedreven jonge mensen met nieuwe inzichten elkaar kunnen aanvullen.

Familiebedrijf

Colubris Cleantech houdt zich bezig met het zuiveren van afvalwater, afval recycling en bioresource oplossingen. Het bedrijf is in 1984 opgericht door Gertie van den Hurk. Hij kwam er al snel achter dat hij niet alles in zijn eentje kon doen. Het Achterhoeks bedrijf groeide uit van eenmanszaak tot wereldwijde speler op het gebied van milieutechnologie. Colubris is een echt familiebedrijf: Zoon Dennis (27 jaar werkzaamin het bedrijf), is actief als operationeel verantwoordelijke. Dochter Reggy (22 jaar werkzaam), is verantwoordelijk voor de communicatie en is teamleider van het secretariaat. Zoon Joey is actief als ondernemer en is verantwoordelijk voor marketing bij verschillende initiatieven. Tevenszal hij zich net als Gertie richten op diverse vormen van innovatie bij Colubris.Gertie: “De werknemers vormen al vanaf het begin de ruggengraat van de familie. De grootste kracht zit hem ook in de mensen om ons heen. Daar draait het bij ons in het ondernemerschap vooral om”.

Samenwerking

Het bleek op korte termijn nog niet mogelijk om binnen eigen gelederen een algemeen directeur/CEOopvolger te vinden. Na een lange zoektocht heeft Colubris in Frank Tillmann een ervaren man gevonden, die de rol van dagelijks bestuur op zich zal gaan nemen. Frank: “We hebben elkaar gevonden in visie en gelijke inzichten”. “We zullen daarbij ook samenwerking zoeken met externe partijen die ons kunnen versterken”. Samenwerking en continuïteit zijn cruciaal. De slogan is dan ook niet voor niets: Let’s close the loop together.
De jaarlijkse BBQ van het DPC in het Pluimveemuseum in Barneveld werd een mooie afsluiting van een enerverend seizoen. Veel leden, inclusief de nieuwe, hebben genoten van de goede sfeer, de drankjes en de wederom goed voorziene barbecue.

De eerste woensdag van juli was dit jaar een geschikte dag om de jaarlijkse DPC-BBQ te organiseren. Mooi weer en een gezellig aantal deelnemers. Voorzitter Jan Wolleswinkel was dan ook blij om iedereen na een geslaagde VIV opnieuw in een goede stemming te zien. Ook omdat er de nodige nieuwe leden te verwelkomen waren, zoals: Avivet ( Lunteren ), Veterinair Centrum Someren (Someren), Poultry vets (Ell), Van den Brink Montage ( Lunteren), VAV conveyors (Katwijk), Agruniek Rijnvallei (Barneveld/Wageningen), Muller Beltex (Pijnacker), Van Mourik groep (Ede), Dosers (Tienray), Farmresult (Wierden), Palital Feedadditives (Velddriel) en Vet effect ( Bilthoven). In zijn openingswoord ging Wolleswinkel niet te veel ion op wat er het afgelopen seizoen zoal door het DPC was gedaan. Maar liet wel merken dat hij tevreden was over de uiteindelijke conclusies in het eindrapport over de fipronil-affaire en hoopt dat de eiersector daarmee weer vooruit kan, ook al zijn er nog de nodige problemen op te lossen.

Terugblik op de VIV

DPC bestuurslid Ruwan Berculo gaf nog even een snelle terugblik op de VIV. Hij stelde dat de Nederlandse Pluimvee-industrie hier heeft laten zien wat we te bieden hebben. Ze heeft ook laten zien dat we oog hebben voor de veelheid van maatschappelijke issues en dat we hard op weg zijn om oplossingen aan te dragen. Het project Kip van Oranje was daar een prachtig voorbeeld van. Iedereen die de beurs op ging heeft bij de ingang kennis kunnen maken met een veelheid aan nieuwe concepten, concepten die de sector een nieuw elan kunnen geven. Toch was Ruwan niet op alle fronten even tevreden. Hij miste bij de bezoekers vooral de Nederlandse pluimveehouders en vertegenwoordigers van de veevoerindustrie en andere toeleverende bedrijven. Opvallend was, zo zei hij, dat van de 160 deelnemers aan een gelijktijdig gehouden congres slechts 20 de beurs hebben bezocht. Hij vraagt zich dan ook af hoe dat komt. Waarom maken ze die stap niet? Hebben we de boer uit het oog verloren soms? Jan Douwe van der Ploeg (vh WUR) gaf in zijn laatste Foodblog ook aan dat de industrie de boer buitenspel zet door de technologie op de voorgrond te plaatsen. In China is dat naar zijn mening net andersom. Of dat zo is laten we in het midden, maar Ruwan gelooft wel dat we de boer weer meer centraal moeten stellen en dus hem terug brengen naar het hart van de business. En daarom blijft de VIV de initiatieven van Kip van Oranje ondersteunen. VIV China en VIV Asia komen er aan en ook daar gaat VIV hen een platform geven. Ruwan hoopt dat het Nederlandse bedrijfsleven dit ondersteunt en meegaat doen. Deze woorden waren voer voor discussie tijdens de BBQ. Ze vormden samen met de voortreffelijke spijzen van de grill en drankjes voor een aangename afsluiting van een mooi DPC activiteiten jaar.
Graag informeren wij u over het bezoek van een pluimvee-handelsdelegatie uit Sri Lanka aan Nederland.

Op maandag 18 juni zullen in totaal 23 delegatieleden, 10 middelgrote pluimveebedrijven (legboerderijen en vleeskuikenbedrijven) en 13 dierenartsen, uit verschillende segmenten binnen de pluimveesector uit Sri Lanka aanwezig zijn tijdens het seminar en matchmakingevent in Barneveld. Deze delegatie is op zoek naar de nieuwste producten en kennis op het gebied van duurzamere productie binnen de pluimveesector. Deelname aan het seminar en matchmaking event met individuele gesprekken biedt u mogelijk kansen.

In Sri Lanka is in de afgelopen jaren de vraag naar pluimveeproducten sterk toegenomen. Lokale producenten kunnen tot nu toe aan deze vraag naar kippenvlees en eieren voldoen. In toenemende mate is het echter voor de producenten moeilijker geworden om concurrerend te blijven, uit te breiden ten behoeve van de export en op de lange termijn duurzaam te produceren. Hierdoor moet de kwaliteit van producten, voedselveiligheid en duurzaamheid in de hele pluimveeketen naar een hoger niveau gebracht worden.

Wilt u in contact komen met de delegatie? Dat kan tijdens het seminar en/of matchmaking event op maandag 18 juni (van 12.30 – 16.30 uur) in het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld (Hessenweg 2A, 3771 RB Barneveld). Aansluitend zal er een netwerkborrel plaatsvinden. Aanmelden voor het seminar en/of matchmaking kan door het aanmeldformulier te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (t.a.v. Dyon Zwijnenburg). Aanmelden kan tot 8 juni 2018.

Meer informatie over dit Matchmaking Event kunt u vinden op: https://nec.nl/agenda/17-tm-23-juni-handelsmissie-sri-lanka-pluimvee/

Tijdens het DPC-Marktcafé bij Fancom kregen de aanwezigen een kijkje achter de schermen van dit automatiseringsbedrijf. Ze konden zich verwonderen over de ontwikkelingen die het bedrijf heeft door gemaakt en over de ambities voor de komende jaren.

Ruim 50 leden en belangstellenden van het DPC kwamen op 21 maart naar het DPC-Marktcafé bij Fancom in Panningen. Ze werden welkom geheten door DPC voorzitter Jan Wolleswinkel en Fancom directeur Paul Smits. Deze laatste gaf een korte uiteenzetting van het ontstaan en de plannen van het bedrijf en refereerde daarbij aan de ontwikkelingen in de sectoren waarin het bedrijf actief is. Vorig jaar vierde Fancom haar 40 jarig bestaan. Peter Wijnen begon in 1977 in Beringe met het maken van computers voor de tuinbouw. De vraag rees al gauw of deze systemen ook in de veehouderij toegepast konden worden. In 1979 werd dan ook de eerste pluimvee klimaatscomputer geïntroduceerd. Grote stappen werden gezet toen de varkenssector belangstelling voor automatisering kreeg. Daardoor is deze sector vele jaren de belangrijkste omzet generator voor het Fancom geweest. Tot vorig jaar, toen nam de pluimveesector het stokje over en zorgt nu voor meer dan 50% van de omzet.

Voortvarende groei

Pluimvee is volgens Paul Smits toonaangevend voor wat betreft innovaties en dan in het bijzonder met het integreren van dataverwerking tussen alle schakels in de keten. Hij is er trots op directeur van zo’n innovatief bedrijf te zijn waar mensen graag en vele jaren (gemiddeld 18 jaar) willen blijven werken. Vorig jaar is het 40 jarig jubileum van één medewerker gevierd en dit jaar is er weer een medewerker 40 jaar bij het bedrijf. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is mede door de groei nu aan het dalen, want de nieuwe generatie it-ers begint zich in het bedrijf te interesseren. Fancom heeft sinds 1986 zijn hoofdvestiging in Panningen. Daar in het hoofdkantoor vindt men nu R&D, sales, marketing, administratie en operation. In een naast gelegen pand is productie en opslag gehuisvest. Dit pand is in 2015 betrokken en lijkt volgend jaar al weer te klein te zijn. Of dat tot een uitbreiding in Panningen leidt is niet zeker. Mogelijk wordt een deel van de opslag en productie naar het buitenland verplaatst. Het grootste deel van Fancom’s activiteiten liggen reeds via verkoop ondersteunende distributeurs in meer 60 landen.

Schaalvergroting nodig

Vooraf aan de rondleiding ging Product Manager Poultry Systems John van Helden nog even dieper in op de historie in en schetste de recente ontwikkelingen binnen de onderneming. Door het succes van Fancom werd internationale interesse gewekt, wat in 1997 leidde tot een overname door het Amerikaanse bedrijf CTB. Intussen is Fancom een intensieve samenwerking aangegaan met de Universiteit in Leuven en de HAS in Den Bosch om hun systemen intelligenter te maken en verder te ontwikkelen voor de praktijk van de veehouderij van de toekomst. De vraag naar dierlijke eiwitten zal wereldwijd sterk toenemen en dat vraagt om schaalvergroting. Maar dan wel, volgens Fancom, op een verantwoorde en duurzame manier waarbij transparantie, voedselveiligheid en dierenwelzijn kunnen worden gewaarborgd. Daarom wil Fancom voor haar klanten optimale condities creëren door hun systemen voor klimaatbeheersing, voerautomatisering, biometrie en data management zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken. Biometrie krijgt daarbij de komende jaren veel aandacht omdat daarmee, met behulp van slimme sensoren, zicht- en hoorbaar diergedrag kan worden gemeten waardoor ongewenste gezondheids- en welzijnsaspecten in een zeer vroeg stadium kunnen worden waargenomen en gecorrigeerd. Door inzet van meerdere slimme automatiseringssystemen wordt het mogelijk om veel data te genereren welke via data analyse ondernemers informatie kan verschaffen die de bedrijfsvoering verder kan optimaliseren. En daarin ziet Fancom een belangrijke taak voor zich weggelegd.

De rondgang door het bedrijf ondersteunde de introducties en gaf een goede indruk van het gecompliceerde karakter van een automatiseringsbedrijf in de veehouderij. Tijdens de aansluitende netwerkborrel werd daar nog intensief over door gepraat.

© 2021 Dutch Poultry Centre