Op 20 november 2019 vindt de jaarlijkse DPC Eindejaarsbijeenkomst plaats. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn.

De gevolgen van de stikstofcrisis voor de agrarische sector zijn nog steeds niet helder. De politieke besluitvorming gaat moeizaam en de gevolgen voor het economisch klimaat zijn nog volstrekt onduidelijk. Wel heeft minister Carola Schouten op 7 oktober het rapport 'Goed boeren doe je niet alleen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Een door haar ingestelde Taskforce heeft in dit rapport nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van ketenpartijen bij de realisering van kringlooplandbouw.

Eén van de opstellers van dit rapport Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, zal zijn visie op dit thema met ons bespreken tijdens de DPC Eindejaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst zal worden gehouden in DE WESTERBOUWING, Westerbouwing 1, 6862 VV Oosterbeek. U bent vanaf 16.30  uur van harte welkom.

 

Datum & Plaats 
20 november 2019
16.30 - 20.00 uur
DE WESTERBOUWING
Westerbouwing 1
6862 VV Oosterbeek

Programma

  • 16.30 uur  - Inloop
  • 17.00 – 18.30 uur  - Inhoudelijke gedeelte door Prof. Dr. Ir. Gert van Dijk
  • Vanaf 18.30 uur  - Lopend buffet & netwerken
  • 20.00 uur . - Einde bijeenkomst  

Vanwege de voorbereidingen is het van belang dat we tijdig weten hoeveel personen er komen. U wordt daarom verzocht om u uiterlijk 18 november 2019 aan te melden via deze link.
© 2019 Dutch Poultry Centre