Marel, producent van systemen en services voor de voedselverwerkende industrie, heeft via het Rode Kruis 1 miljoen euro gedoneerd voor voedselsteun en structurele bijdragen aan Zuid-Soedan.

Marel is een gerenommeerde speler in de voedselverwerkende markt met vestigingen wereldwijd en een notering aan de Amsterdamse beurs. In Nederland, te weten in Boxmeer, Lichtenvoorde en Dongen, zijn ruim 2.000 van de in totaal circa 7.000 medewerkers werkzaam.

Elke maaltijd telt

De donatie past bij Marels visie dat voedsel voor iedereen duurzaam en betaalbaar moet zijn. "Helaas geldt dat niet voor iedereen in de wereld,“ zegt Arni Oddur Thordarson, CEO. “Marel voelt een bredere verantwoordelijkheid om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren. Ons partnerschap met het Rode Kruis is daarin een mooie stap. We zijn dankbaar dat we kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en betere levensomstandigheden. Speciaal in probleemgebieden waar elke maaltijd telt en elke bijdrage telt."

Schrikbarende behoefte

Zuid-Soedan is zo’n probleemgebied waar door diverse conflicten de toegankelijkheid en beschikbaarheid van voedsel al jaren onder druk staat. De precaire voedselvoorziening in dit deel van Afrika is door de impact van klimaatverandering en COVID-19 dit jaar nog verder verslechterd. De behoeften blijven schrikbarend en de helft van de bevolking heeft moeite om genoeg eten te verkrijgen.

Impact op lange termijn

De donatie van € 1.000.000 zal steun bieden aan de mensen in Soedan die dit het meest nodig hebben, met als doel de zelfvoorziening van gemeenschappen op te bouwen. Het betreft niet alleen directe voedselhulp maar ook structurele bijdragen. De aanpak van het Rode Kruis heeft tot doel de afhankelijkheid van hulp te verminderen via de distributie van zaden, landbouwgereedschap en vissets, alsmede de vaccinatie van vee. De organisatie verdeelt ook voedselrantsoenen op cruciale momenten, zodat mensen tijdens de 'hongerkloof' geen graan gaan opeten dat bedoeld is om te zaaien.

Mavitec heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die het volume van de mesthoop vermindert en de mest omzet in twee waardevolle eindproducten: groene energie en EcoChar, een vruchtbare bodemverbeteraar. Een slimme en duurzame oplossing voor het wereldwijde mestprobleem!

Mavitec staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige renderingsystemen en heeft onder de naam Mavitec Environmental een innovatief gasification systeem ontwikkeld dat verschillende soorten mest omzet in groene energie en waardevolle EcoChar. Gasification is een milieuvriendelijke technologie die veel voordelen biedt. Het vermindert niet alleen de volume van de mesthoop met 85% - en daarmee tevens de uitstoot van CO2 - er wordt ook groene energie en EcoChar geproduceerd. EcoChar is het eindproduct van de mest en kan gebruikt worden als vruchtbare bodemverbeteraar, als ondergrond voor stallen of om grond te reinigen van zware metalen. Het is in opdracht van Mavitec uitgebreid onderzocht door de Universiteit van Wageningen, die momenteel nog steeds vervolgonderzoeken doet naar de werking van EcoChar als waterfiltratie.

Gasification is een proces waarbij voorgedroogde mest wordt verhit in een zuurstofarme omgeving. Tijdens dit proces ontstaat syngas, wat uiteindelijk een hete luchtstroom geeft. De energie van deze luchtstroom kan worden hergebruikt voor verschillende doeleinden, zoals stoom, heet water, hete lucht en elektriciteit. In de laatste fase van dit proces ontstaat de zogenaamde EcoChar, een residu van mest waarin alle waardevolle voedingsstoffen in bewaard zijn gebleven. EcoChar heeft een paar unieke eigenschappen en biedt veel voordelen: het is rijk aan koolstof, vochtabsorberend - het kan tot 2,5 keer zijn eigen gewicht in water vasthouden -, vrij van pathogenen en het kan bovendien eenvoudig vervoerd worden. Kortom, een slimme oplossing voor internationale mestvraagstukken en het antwoord op de groeiende vraag naar vruchtbare gronden.

Gasification installaties van Mavitec hebben een capaciteit van 1.5 tot 2.3 ton per uur, zijn 24/7 operationeel en draaien in onder meer Amerika (koeienmest, kippenmest), Nederland (varkensmest) en Rusland (legkippen mest, kalkoenmest). Installaties in het Midden Oosten zijn momenteel onder constructie.

Meer weten over het omzetten van mest in groene energie en waardevolle EcoChar? Kijk op www.mavitec.com.

Gasifier R1 2019

 

VDL Groep heeft Jansen Poultry Equipment (JPE) overgenomen. Familiebedrijf JPE uit Barneveld is producent van hoogwaardige pluimveesystemen voor de leg-, vermeerderings- en vleeskuikensector.

VDL neemt Jansen Poultry Equipment over

Jansen Poultry Equipment is specialist in de ontwikkeling en productie van systemen voor de pluimveesector: van eiertransportsystemen, huisvestingssystemen, luchtwassers, ontladingssystemen, warmtewisselaars tot mestdroogsystemen. Deze systemen worden in eigen beheer geproduceerd – van ontwerp tot eindproduct. Ze zijn erop gericht om het welzijn én de gezondheid van kippen te verbeteren, met als gevolg betere productieresultaten voor de ondernemer. JPE beschikt over een wereldwijd dealernetwerk, is actief in meer dan 80 landen, telt ongeveer 125 medewerkers en heeft in 2019 een jaaromzet geboekt van ruim 50 miljoen euro.

Welkome aanvulling

VDL ziet JPE als een aanvulling op de producten van VDL Agrotech, specialist in geautomatiseerde voedersystemen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij én leverancier van complete stalinrichtingen. Met het Barneveldse bedrijf in de gelederen wordt VDL een completere aanbieder voor de internationale pluimveemarkt, een veelbelovende sector. De markt verlangt steeds vaker een breed georiënteerde partner die zowel systemen voor de leg- als de vleessector kan leveren.

VDL Agrotech en Jansen Poultry Equipment werken al jaren samen. Met de overname zal de kracht door samenwerking tussen VDL Agrotech en Jansen Poultry Equipment verder worden geïntensiveerd. “Ondanks dat er door de huidige omstandigheden voldoende uitdagingen zijn, past deze overname geweldig bij ons. Wij zijn ervan overtuigd dat JPE en VDL elkaar gaan versterken”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

JPE VDL 1

12 jubilarissen werkzaam sinds 1970 en 1980

Augustus 2020 was een bijzondere maand voor Marel in Boxmeer. Liefst 8 medewerkers vierden hun 40-jarig werkjubileum en 4 medewerkers zijn zelfs al 50 jaar in dienst bij hetzelfde bedrijf, dat toen onder de naam Stork PMT bekend stond. Normaal pakt Marel flink uit tijdens zulke jubilea, maar vanwege de beperkende maatregelen was dat in augustus niet mogelijk. Dat werd echter op 24 september dubbel en dwars goedgemaakt met een gezamenlijke, corona-proof ceremonie.

Het is tegenwoordig al hoogst uitzonderlijk als een medewerker 40 jaar lang bij één bedrijf werkt, laat staan als er dat 8 stuks zijn. Maar het wordt pas helemaal uniek als op hetzelfde moment vier collega’s maar liefst 50 jaar werkzaam zijn bij ditzelfde bedrijf. Dat tekent de trouwe relatie tussen Marel en zijn medewerkers. Er zijn weinig bedrijven in Nederland die zulke statistieken kunnen overleggen. 520 jaren werkervaring samengebald in 12 personen!

Bedrijfscultuur

In augustus 1970 maakte de pluimveemachine-afdeling van Stork in Boxmeer een flinke groeispurt door, waardoor er flink wat nieuw personeel nodig was. Precies hetzelfde gebeurde tien jaar later in 1980. Twaalf van de destijds aangenomen medewerkers zijn tot op de dag van vandaag actief gebleven in het bedrijf, tot volle tevredenheid van beide partijen. Dat geeft aan hoezeer de bedrijfscultuur van Marel past bij het personeel.
“Waarom er zoveel mensen zo lang bij Marel blijven werken? Ik denk dat het komt omdat al vanaf die tijd de medewerkers zich konden ontwikkelen in en met het bedrijf. En die ontwikkeling van Stork en Marel, samen met de medewerkers is altijd voortreffelijk gegaan,” zegt Anton de Weerd, die tot voor kort jarenlang leiding gaf aan Stork/Marel in Boxmeer. ”In de jaren 70 en 80 stond Stork PMT al bekend om het sociale beleid. Iedereen wist dat het goed toeven was bij Stork. En dat is zo gebleven!”

Limousines

Marel zette de 12 jubilarissen op 24 september op een aangepaste, corona-proof manier in het zonnetje. Een ware vloot van luxe limousines haalde de jubilarissen en hun gezinsleden thuis op en zette hen af bij de hoofdingang. Op de parkeerplaats was een podium opgesteld met een groot beeldscherm. De genodigden konden plaatsnemen op de stoelen die allemaal 2 meter van elkaar waren opgesteld. Op het scherm richtten enkele officials op afstand het woord tot de jubilarissen , zoals burgemeester Van Soest van Boxmeer, Jaap Schipper en Anton de Weerd als voormalige directeuren en vanzelfsprekend CEO Arni Oddur Thordarson vanuit IJsland. Diverse ‘live’ sprekers verrichtten de ceremoniële handelingen, onder wie Marel Poultry EVP Roger Claessens en Manufacturing Director Jeroen van Oers.

limousines big

Veevoerconcern ForFarmers heeft de ambitie om de komende vijf jaar haar marktposities in de bestaande thuismarkten uit te bouwen en de activiteiten buiten Nederland uit te breiden. De uitbouwing van de thuismarkten denkt het voerconcern te kunnen realiseren door het leveren van innovatieve voerconcepten en het zwaarder inzetten van digitalisering van bedrijfsprocessen, zowel op het boerenerf als bij de onderneming zelf. Dit maakte de veevoerspecialist dinsdag bekend in aanloop naar zijn beleggersdag, waar het zijn nieuwe strategie voor de komende vijf jaar zal presenteren.

‘Klantgericht tegen de laagste kosten’

ForFarmers wil het verschil maken met de concurrentie door klantgericht te zijn tegen de laagste kosten. Innovatieve voerconcepten staat daarbij centraal. Als voorbeeld noemt het voerbedrijf het gebruiken van meer reststromen uit de voedingsindustrie. Ook zet de onderneming stevig in op het verbeteren van de voederconversie, waarbij meer productie wordt gehaald met minder voer.Ook stelt ForFamers bij de productie van voer en van dierlijke eiwitten het verminderen van de CO2-uitstoot centraal.

Stap buiten Europa

Naast de focus van de al bestaande marktpositie, wil ForFarmers groeien door overnames in bestaande markten en in nieuwe groeimarkten. De doelstelling is om in 2025 in zeven landen actief te zijn. Daarbij sluit het beursgenoteerde bedrijf de stap buiten Europa niet uit. Op dit moment heeft ForFarmers activiteiten in vijf landen; Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Polen. Vooral voor Polen ziet de onderneming kansen om uit te breiden.

forfarmers lochem aanvoer grondstoffen schepen e m 2. detail

© 2021 Dutch Poultry Centre